Lähihoitajien rekisteröityminen ammattihenkilöiden keskusrekisteriin

Tiedoksi Valviran ohje terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Hakulomakkeita Terhikkiin ja Suosikkiin saa opintotoimistosta.

Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna tai nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja/tai sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Rekisteröityminen ammattihenkilöiden keskusrekistereihin (Terhikki ja Suosikki) on maksullista ja rekisteröinneistä laskutetaan erikseen. Molempiin rekistereihin hakeutuvan tulee täyttää ja toimittaa kaksi eri hakulomaketta ja hakija saa erilliset laskut molemmista rekisteröinneistä. Ajantasaiset maksutiedot löytyvät Valviran verkkosivuilta. Tällä hetkellä yhteisvahvistuslistalla rekisteröityminen maksaa 40 euroa Terhikkiin sekä 40 euroa Suosikkiin.

Huomioitavaa on, että 1.3.2016 jälkeen valmistuneen lähihoitajan tulee rekisteröityä Suosikkiin, mikäli hän nyt tai vastaisuudessa työskentelee sosiaalihuollossa lähihoitajana.